Geen producten (0)

PRIVACYBELEID

Overzicht

Dit is de privacyverklaring van MI BIBI. Dit document beschrijft hoe uw privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u MI BIBI bezoekt of een aankoop doet bij MI BIBI.


MI BIBI acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. 

Dat betekent onder andere dat wij:

u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In geval van twijfel met betrekking tot het privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@mibibi.com. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze prioriteit. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op MI BIBI en regelt het verzamelen en gebruiken van gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Bij MI BIBI respecteren en waarderen wij het recht op privacy. Wij zijn ook consumenten en weten dat het onze verantwoordelijkheid is om een bedrijf op te bouwen dat de privacy van de consument beschermt. Onze diensten zijn ontworpen om de privacy en persoonlijke gegevens van consumenten te beschermen. MI BIBI wordt beschouwd als een “gegevensverwerker” onder de richtlijnen van het GDPR. Onze klanten worden in de eerste plaats beschouwd als “voor de verwerking verantwoordelijken”, en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan aanvullende privacy- of instemmingsvereisten voor hun individuele gebruik.

 1. Introductie

Wij betreuren het dat als u niet tevreden bent over een of meer punten hieronder, uw enige optie is om onze website onmiddellijk te verlaten. MI BIBI neemt de bescherming van uw privacy serieus. Wij begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben om te weten dat hun persoonlijke gegevens niet onbedoeld door hen gebruikt zullen worden voor enig doel en niet per ongeluk in handen van een derde partij zullen vallen.

MI BIBI verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van alle informatie die de gebruiker aan ons verstrekt te bewaren en hoopt hierop te reageren. Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of onthullen wij geen informatie die via onze website is verzameld, aan een derde partij.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik te maken van onze website, zich te abonneren op de nieuwsbrief, een klacht in te dienen of gewoon contact met ons op te nemen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. U verstrekt ons uw persoonlijke gegevens en wij garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig blijven en niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking zullen worden gesteld. Wij vertrouwen de verwerking van persoonsgegevens alleen toe aan geverifieerde en vertrouwde entiteiten die diensten verlenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Wat voor soort informatie verzamelen we?
We gebruiken uw informatie op verschillende manieren – wat we doen is afhankelijk van de informatie. Wij verzamelen de volgende persoonlijke informatie van u. Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Verder kunnen wij informatie verzamelen over uw IP-adres.

Registreren

Wanneer u een account aanmaakt op de website of gebruik maakt van de diensten van MI BIBI, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, er wordt een contract tussen u en ons gesloten. Om onze verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen, moeten wij de verstrekte informatie verwerken. Sommige van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn. We kunnen deze gebruiken om: uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden, onze diensten te verlenen, suggesties/adviezen te geven over onze diensten.

Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Zo leveren wij uw pakketje over aan PostNL. Zij hebben uw naam en adres nodig om het pakketje te kunnen bezorgen. We raden aan om ook de privacyverklaring van deze bedrijven te lezen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU, tenzij uw pakketje daar bezorgd moet worden, dan heeft PostNL uw gegevens nodig om het pakket te bezorgen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Indien u jonger bent dan 16 moet iemand met ouderlijk gezag toestemming geven tot het maken van een account.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Zoals hierboven beschreven. 


MI BIBI blijft uw gegevens op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons te instrueren op info@mibibi.com. Als u dat doet, kunt u onze website of onze diensten mogelijk niet verder gebruiken.

 1. Persoonlijke indetificatore van uw surfactiviteit

Wij maken gebruik van een Google Analytics tool die informatie verzamelt over uw website bezoeken, zoals de subpagina’s die zijn bekeken, de tijd die u op de website doorbrengt en de overgangen tussen de afzonderlijke subpagina’s. Hiervoor worden cookies gebruikt voor de Google Analytics-dienst. In het kader van het beheer van de cookie-instellingen hebt u de mogelijkheid om te beslissen of wij al dan niet gebruik kunnen maken van marketingfuncties in het kader van de Google Analytics-dienst.

Daarnaast maken wij gebruik van Hotjar om onze dienst te verbeteren a.d.h.v. gebruikersfeedback. Met deze partij hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor een verantwoorde omgang met uw data.

Informatie over uw computer hardware en software kan automatisch worden verzameld door MI BIBI. Deze informatie kan uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende website-adressen omvatten. Deze informatie wordt gebruikt voor de werking van de dienst, om de kwaliteit van de dienst te behouden en om algemene statistieken te verstrekken over het gebruik van de MI BIBI website.

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina’s en andere toestemming op onze website worden geregistreerd. MI BIBI registreert informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om op onze website te surfen, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie. MI BIBI gebruikt deze informatie in zijn totaliteit om de populariteit van de webpagina’s op onze website te beoordelen en om te beoordelen hoe wij de inhoud aan u leveren. In combinatie met andere informatie, zodat we op de hoogte zijn van uw gegevens van eerdere bezoeken. De gegevens kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent ingelogd op onze website.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per e-mail, via social media en via reclame op andere websites. 

 1. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens het surfen op de website van MI BIBI worden door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verwerkt in overeenstemming met de geldende regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens. De wettelijke basis van de verwerking wordt geïdentificeerd in de levering van haar diensten door de organisatie, het beheer en de facilitering van de website, alsmede in de totstandkoming, uitvoering en eventuele beëindiging van de tussen partijen gesloten online verkoopovereenkomst, en in de verplichtingen van dezelfde overeenkomst die er direct en/of indirect uit voortvloeien. De verwerking van uw persoonsgegevens door MI BIBI is gericht op de volgende doeleinden:


Abonnement op de MI BIBI nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Wij bieden u een nieuwsbrief aan over onze producten en aanbiedingen. U meld zich aan voor deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

E-mail beleid
Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te houden. Wij verkopen, verhuren of leasen onze abonnementenlijsten niet aan derden en wij zullen uw persoonlijke informatie op geen enkel moment aan een derde persoon, overheidsinstelling of bedrijf verstrekken, tenzij wij daartoe door de wet verplicht worden. Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om u tijdig informatie te verstrekken over. Wij zullen de informatie die u via e-mail verstuurt, onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving.

Contactformulier

Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier laat u persoonsgegevens achter. Hiervoor gelden dezelfde regels als de persoonsgegevens die wij verzamelen bij registratie. 

 1. Hoe we uw persoonlijke data gebruiken

Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid worden geïdentificeerd, verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.


Wij kunnen uw persoonsgegevens die in deze polis worden geïdentificeerd, verwerken wanneer dat nodig is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.


Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, kunnen wij uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit artikel, ook verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.


Verstrek geen persoonlijke gegevens van andere personen aan ons, tenzij wij u hierom verzoeken.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

 1. Informatie die wij verwerken ten behoeve van legitieme belangen

MI BIBI kan informatie verwerken op basis van een legitiem belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen. Wanneer wij uw informatie op deze basis verwerken, nemen wij dit zorgvuldig in overweging:

of hetzelfde doel op een andere manier bereikt kan worden of verwerking (of niet verwerking) u schade kan berokkenen of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken en of u dat in de ronde redelijk zou vinden.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw gegevens op deze basis verwerken voor het doel van de verwerking van uw gegevens:

registratie voor een goede en noodzakelijke bedrijfsadministratie reageren op ongevraagde communicatie van u waarop u volgens ons een reactie zou verwachten bescherming en handhaving van de wettelijke rechten van een partij verzekeren of verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om het organisatorische of zakelijke risico te beheren bescherming van uw belangen waar wij van mening zijn dat wij de plicht hebben om dit te doen

 1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 1. Cookiebeleid

De MI BIBI website maakt gebruik van cookies. Ze worden geplaatst door software die op onze servers werkt en door software die wordt beheerd door derden waarvan wij de diensten gebruiken. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u of u wilt dat wij cookies gebruiken. Als u ervoor kiest om ze niet te accepteren, zullen wij ze niet gebruiken voor uw bezoek, behalve om te registreren dat u niet hebt ingestemd met het gebruik ervan voor enig doel. Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan verhindert via uw browserinstellingen, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door op akkoord te klikken in onze cookie notificatie.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Toestemming voor cookies
Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. 

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt.

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, bewaart MI BIBI uw persoonlijke gegevens slechts zolang als door ons wordt vereist: om u de diensten te leveren waarom u hebt verzocht, om te voldoen aan andere wetten, waaronder de periode die door onze belastingautoriteiten wordt geëist, om een claim of verweer voor de rechtbank te ondersteunen.

 1. Verwijdering van uw informatie

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@mibibi.com. Houd er rekening mee dat dit de service die wij u kunnen bieden, kan beperken.

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2021.

 1. Privacybeleid Klarna

Bij het gebruik van Klarna verwijzen wij je graag door naar hun privacybeleid, deze kun je hier vinden.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook